Tag Archives: Biết ơn người thầy đức tin

Biết ơn người thầy đức tin

Biết ơn người thầy đức tin DƯỠNG LINH 11:03 19/11/2021 Oneway.vn – Tôi biết ơn Chúa vì John Piper và tôi biết ơn John Piper vì tất cả tấm gương ông để lại cho tôi và cho nhiều người khác. Lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng ta nên …

Read More »