Tag Archives: Biết Ơn Và Thấm Nhuần Lời Chúa–Cô-lô-se 3:15-17

Biết Ơn Và Thấm Nhuần Lời Chúa–Cô-lô-se 3:15-17

Biết Ơn Và Thấm Nhuần Lời Chúa Cô-lô-se 3:15-17   Câu gốc: “Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em” (câu 16a). Câu hỏi suy ngẫm: Hai nguyên tắc Sứ đồ Phao-lô nêu lên để gây dựng mối liên hệ hiệp một trong Hội Thánh là …

Read More »