Tag Archives: BIỆT RIÊNG CHO CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/02

BIỆT RIÊNG CHO CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/02

BIỆT RIÊNG CHO CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 03/02 Cơ Đốc nhân thường nghe rằng mình đã được biệt riêng cho Chúa. Vậy biệt riêng cho Chúa nghĩa là gì và người biệt riêng cho Chúa phải sống như thế nào? Hôm nay, ngày 03/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng …

Read More »