Tag Archives: BIẾT Ý MUỐN CHÚA CÓ ĐỦ CHƯA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/10

BIẾT Ý MUỐN CHÚA CÓ ĐỦ CHƯA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/10

BIẾT Ý MUỐN CHÚA CÓ ĐỦ CHƯA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191008-TNHN-BIET-Y-MUON-CHUA-CO-DU-CHUA.mp3 Chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa bày tỏ ý muốn Ngài cho cuộc đời mình, cho từng lĩnh vực cụ thể trong cuộc sống và cả cho mỗi một ngày chúng ta đang sống. Nhưng một …

Read More »