Tag Archives: BIỂU TƯỢNG VỀ THÁNH LINH

BIỂU TƯỢNG VỀ THÁNH LINH

BIỂU TƯỢNG VỀ THÁNH LINH Kinh thánh đã dùng nhiều cách để chỉ dạy chúng ta về Thánh Linh. Đó là dùng các biểu tượng để chứng minh những gì trừu tượng. Vì vậy, Kinh thánh đã ví Thánh Linh như chim bồ câu, như gió, như lửa, như nước, …

Read More »