Tag Archives: BÌNH AN DƯỚI ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 25/12

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 25/12

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 25/12 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-12/191225-TNHN-BINH-AN-DUOI-DAT.mp3 Giáng sinh là thời điểm chúng ta nói về sự bình an. Nhưng thực tế những gì chúng ta đọc trên báo chí, xem trên truyền hình, đâu đâu cũng toàn là những tin tức kinh khiếp, ghê sợ. Vậy …

Read More »