Tag Archives: BÌNH AN TRÊN ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/12

BÌNH AN TRÊN ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/12

BÌNH AN TRÊN ĐẤT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/12 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-12/191207-TNHN-BINH-AN-TREN-DAT.mp3 Khi nghĩ đến từ “bình an” trong Kinh Thánh, nhiều người trong chúng ta thường hình dung ra khung cảnh những người chăn chiên đang thức canh ở ngoài đồng trong đêm tối. Phía trên bầu trời, các thiên sứ …

Read More »