Tag Archives: Bình An Trong Tâm Hồn–Cô-lô-se 3:15

Bình An Trong Tâm Hồn–Cô-lô-se 3:15

Bình An Trong Tâm Hồn Cô-lô-se 3:15 3:15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn. Cô-lô-se 3:15       Câu gốc: “Nguyền xin sự …

Read More »