Tag Archives: “Bố Ơi

“Bố Ơi, Bố Đang Ở Đâu?”-Dad, Where Are You?

“Bố Ơi, Bố Đang Ở Đâu?”-Dad, Where Are You?  (Anh & Việt) ngày 16/11/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm …

Read More »