Tag Archives: Bốn Cách Chúa Nói Với Chúng Ta

Bốn Cách Chúa Nói Với Chúng Ta

Bốn Cách Chúa Nói Với Chúng Ta “Vì Đức Chúa Trời phán một lần, Hoặc hai lần; nhưng người ta không để ý đến”. (Gióp 33:14). Chúa đang nói với chúng ta, nhưng chúng ta có đang lắng nghe tiếng nói của Ngài không? Câu Kinh-thánh của hôm nay nói …

Read More »