Tag Archives: Bổn Phận Của Tình Yêu –Rô-ma 12:9-16

Bổn Phận Của Tình Yêu– Rô-ma 12:9-16

Bổn Phận Của Tình Yêu Rô-ma 12:9-16   Câu gốc: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (câu 10-11). Câu hỏi suy …

Read More »

Bổn Phận Của Tình Yêu –Rô-ma 12:9-16

Bổn Phận Của Tình Yêu Rô-ma 12:9-16   Câu gốc: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (câu 10-11). Câu hỏi suy …

Read More »