Tag Archives: Bổn Phận Vợ Chồng –I Cô-rinh-tô 7:1-9

Bổn Phận Vợ Chồng –I Cô-rinh-tô 7:1-9

Bổn Phận Vợ Chồng I Cô-rinh-tô 7:1-9   Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh vấn đề gì trong phần Kinh Thánh này? Vợ chồng có bổn phận …

Read More »