Tag Archives: Bóng Đá Và Người Chăn Chiên-Football and Shepherds

Bóng Đá Và Người Chăn Chiên-Football and Shepherds

Bóng Đá Và Người Chăn Chiên-Football and Shepherds  (Anh & Việt) ngày 11/7/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »