Tag Archives: Bông Trái Trong Tuổi Già | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/08

Bông Trái Trong Tuổi Già | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/08

Bông Trái Trong Tuổi Già | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/08 “Dù đến tuổi già cả, họ sẽ còn sinh bông trái, thịnh vượng và xanh tươi” (Thi Thiên 92:14) Những ngón chân to bắt chéo bên dưới những ngón khác, chân gầy, bị thương sau nhiều năm làm việc …

Read More »