Tag Archives: BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

From Vietchristian BÔNG TRÁI VÀ CÁC ÂN TỨ CỦA ĐỨC THÁNH LINH TRÁI THÁNH LINH. Các vị của Trái Thánh Linh: Ga-la-ti 5:22,23 liệt kê 9 mùi vị như một đơn vị độc nhất của một trái. Yêu thương: Đây là tình yêu thiên thượng, một đức tánh của Đức …

Read More »