Tag Archives: Bước chân dẫn đầu

Bước chân dẫn đầu

Bước chân dẫn đầu DƯỠNG LINH 12:24 20/12/2019       Oneway.vn – Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. (Châm Ngôn 16:9). Để đảm bảo đúng kế hoạch bảo vệ sức khỏe, tôi sử dụng công cụ đếm bước theo …

Read More »