Tag Archives: Bước Đi Cách Khôn Ngoan–Ê-phê-sô 5:15-17

Bước Đi Cách Khôn Ngoan–Ê-phê-sô 5:15-17

  Bước Đi Cách Khôn Ngoan Ê-phê-sô 5:15-17 “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là một đời sống khôn ngoan (xem thêm Ê-phê-sô 1:8-9, …

Read More »