Tag Archives: BƯỚC ĐI TRONG SỰ VÂNG LỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/12

BƯỚC ĐI TRONG SỰ VÂNG LỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/12

BƯỚC ĐI TRONG SỰ VÂNG LỜI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/12 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-12/191211-TNHN-BUOC-DI-TRONG-SU-VANG-LOI.mp3 Trong quá trình hầu việc Chúa, bước đi theo tiếng gọi của Ngài, không ít lần chúng ta cảm thấy nản lòng vì những áp lực bủa vây. Dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa, Chúa muốn …

Read More »