Tag Archives: Bước Đi Trong Sự Yêu Thương –Ê-phê-sô 5:1-2

Bước Đi Trong Sự Yêu Thương –Ê-phê-sô 5:1-2

Bước Đi Trong Sự Yêu Thương Ê-phê-sô 5:1-2   Câu gốc: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương …

Read More »