Tag Archives: Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì?

Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì?

CÂU HỎI Bước đi trong Thánh Linh có nghĩa là gì? TRẢ LỜI Tín đồ có Thánh Linh của Đấng Christ, là hy vọng của vinh quang trong họ (Cô-lô-se 1:27). Những ai bước đi trong Thánh Linh sẽ thể hiện sự thánh khiết trong nếp sống hàng ngày, hàng …

Read More »