Tag Archives: Buộc Mình Vào Tình Yêu Thương Ga-la-ti 5:1-6

Buộc Mình Vào Tình Yêu Thương Ga-la-ti 5:1-6

  Buộc Mình Vào Tình Yêu Thương Ga-la-ti 5:1-6 Câu gốc: “Vì, trong Đức Chúa Giê-xu Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy” (câu 6). Câu …

Read More »