Tag Archives: BƯỚC THEO THÁNH LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/06

BƯỚC THEO THÁNH LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/06

BƯỚC THEO THÁNH LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/06 Khi tin nhận Chúa Jêsus, con người tội lỗi trước kia đã bị đóng đinh trên cây thập tự và được đồng sống lại với Chúa trong con người mới. Từ tội nhân chúng ta được Đức Chúa Trời thay đổi …

Read More »