Tag Archives: BƯỚC VÀO ĐẤT HỨA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/09

BƯỚC VÀO ĐẤT HỨA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/09

BƯỚC VÀO ĐẤT HỨA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/09 Đức Chúa Trời đã dành sẵn Đất Hứa cho Y-sơ-ra-ên nhưng họ lại lang thang trong đồng vắng đến 40 năm vì tâm trí họ chưa thuận phục theo ý muốn Chúa. Đức Chúa Trời cũng hứa ban Đất Hứa cho …

Read More »