Tag Archives: Buông Tay–Letting Go (Anh & Việt) ngày 7/8/2020 -link from ODB

Buông Tay–Letting Go (Anh & Việt) ngày 7/8/2020 -link from ODB

Buông Tay–Letting Go  (Anh & Việt) ngày 7/8/2020 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »