Tag Archives: Cả Trái Đất Ca Ngợi Chúa –Thi-thiên 100:1-5

Cả Trái Đất Ca Ngợi Chúa –Thi-thiên 100:1-5

Cả Trái Đất Ca Ngợi Chúa Thi-thiên 100:1-5 100:1 Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 100:2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 100:3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã …

Read More »