Tag Archives: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta”

“Các con hãy tìm kiếm mặt Ta”

“Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” DƯỠNG LINH 09:30 01/03/2022 Oneway.vn – Để biết lẽ thật, bạn phải yêu lẽ thật. Nếu bạn yêu mến Chúa Jêsus, bạn phải yêu Lẽ thật, vì Ngài là Chân Lý. Tôi đang đọc Thi Thiên 27:8 và nhanh chóng thấy mình kêu …

Read More »