Tag Archives: Các thiên sứ có cánh?

Các thiên sứ có cánh?

Các thiên sứ có cánh? Câu hỏi: Các thiên sứ có cánh? Trả lời: Hình ảnh phổ biến nhất của một thiên sứ về cơ bản là một con người có cánh. Đây không phải thuộc về Kinh Thánh. Kinh Thánh thường trình bày các thiên sứ xuất hiện như con …

Read More »