Tag Archives: Các thiên sứ có ý chí tự do không?

Các thiên sứ có ý chí tự do không?

Các thiên sứ có ý chí tự do không? Câu hỏi: Các thiên sứ có ý chí tự do không? Trả lời: Mặc dù Kinh Thánh đề cập đến các thiên sứ hơn 250 lần, nhưng các tài liệu tham khảo thường có liên quan đến một số chủ đề khác. …

Read More »