Tag Archives: Các thiên sứ là nam hay nữ?

Các thiên sứ là nam hay nữ?

Các thiên sứ là nam hay nữ? Câu hỏi: Các thiên sứ là nam hay nữ? Trả lời: Không có nghi ngờ gì rằng mọi chỗ nhắc đến các thiên sứ trong Kinh Thánh đều là ở giới tính giống đực. Từ Hy Lạp cho từ “thiên sứ” trong Tân Ước, angelos, …

Read More »