Tag Archives: Các thiên sứ trưởng là gì?

Các thiên sứ trưởng là gì?

Các thiên sứ trưởng là gì? Câu hỏi: Các thiên sứ trưởng là gì? Trả lời: Từ “thiên sứ trưởng” xuất hiện chỉ trong hai câu Kinh Thánh. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16 kêu lên, “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn ( thiên sứ trưởng) cùng tiếng …

Read More »