Tag Archives: Các Tội Của Lưỡi

Các Tội Của Lưỡi

Các Tội Của Lưỡi Đăng bởi Vietnamese Missionary Institute  – 11/03/2021 34 “Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà …

Read More »