Tag Archives: CÁI NHÌN CỦA CON TRẺ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/01

CÁI NHÌN CỦA CON TRẺ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/01

CÁI NHÌN CỦA CON TRẺ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/01 Hôm nay là ngày lễ Martin Luther King Jr. Day ở Mỹ, nhằm tưởng nhớ Mục sư Martin Luther King, người đã đấu tranh không mệt mỏi chống lại tình trạng phân biệt chủng tộc. Không một ai phải bị …

Read More »