Tag Archives: CÁI NHÌN TỪ THUNG LŨNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/10

CÁI NHÌN TỪ THUNG LŨNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/10

CÁI NHÌN TỪ THUNG LŨNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/10 Nếu hỏi làm sao để có được tầm nhìn tốt nhất, chúng ta sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay là cố gắng lên nơi cao nhất. Tuy nhiên trong hành trình theo Chúa, đôi khi tầm nhìn tốt …

Read More »