Tag Archives: Cam Chịu Oan Ức–Lu-ca 23:1-11

Cam Chịu Oan Ức–Lu-ca 23:1-11

Cam Chịu Oan Ức Lu-ca 23:1-11   Câu gốc: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (I Phi-e-rơ 2:23). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước Vua Hê-rốt? Các …

Read More »