Tag Archives: Cảm Tạ Chúa–Thi-thiên 138

Cảm Tạ Chúa–Thi-thiên 138

Cảm Tạ Chúa Thi-thiên 138 “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ Danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »