Tag Archives: Cảm Thông–Gióp 16:1-6

Cảm Thông–Gióp 16:1-6

Cảm Thông Gióp 16:1-6 “Nhưng ta sẽ lấy miệng ta giục lòng các ngươi mạnh mẽ, lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Những lời khuyên dông dài của các bạn ông Gióp đem đến kết quả …

Read More »