Tag Archives: Cảm Thông Với Người—Gióp 11:1-4

Cảm Thông Với Người—Gióp 11:1-4

Cảm Thông Với Người Gióp 11:1-4 “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau; đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan” (Rô-ma 12:15-16). Câu hỏi suy ngẫm: …

Read More »