Tag Archives: Cân bằng giữa nỗi sợ và niềm vui

Cân bằng giữa nỗi sợ và niềm vui

Cân bằng giữa nỗi sợ và niềm vui DƯỠNG LINH 07:36 06/07/2021 Oneway.vn – Chúa không muốn chúng ta chìm trong đau buồn hoặc cao ngạo trên mây, nhưng Ngài muốn chúng ta ở giữa hai điều này. “Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ, hãy vui mừng …

Read More »