Tag Archives: Cần Phải Buồn Rầu –I Cô-rinh-tô 5:1-5

Cần Phải Buồn Rầu –I Cô-rinh-tô 5:1-5

Cần Phải Buồn Rầu I Cô-rinh-tô 5:1-5   Câu gốc: “Anh em còn lên mình kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn!” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Ngoài tội chia rẽ, Sứ đồ …

Read More »