Tag Archives: Cất Tiếng Reo Mừng Mãi Mãi–Thi-thiên 5:11-12

Cất Tiếng Reo Mừng Mãi Mãi–Thi-thiên 5:11-12

Cất Tiếng Reo Mừng Mãi Mãi Thi-thiên 5:11-12 5:11 Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, Vì Chúa bảo hộ các người ấy; Kẻ nào ái mộ danh Chúa Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. 5:12 Vì …

Read More »