Tag Archives: Câu chuyện Ọt-ba & Ru-tơ: Đi hay ở?

Câu chuyện Ọt-ba & Ru-tơ: Đi hay ở?

Câu chuyện Ọt-ba & Ru-tơ: Đi hay ở? DƯỠNG LINH 08:09 27/06/2021 Oneway.vn – Nhiều Cơ Đốc nhân lớn tiếng tuyên bố sẽ đi đến mọi nơi Chúa dẫn dắt nhưng không phải ai cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Thật ra không phải ai cũng …

Read More »