Tag Archives: Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù — Lu-ca 6:27-28

Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù — Lu-ca 6:27-28

Ngày 12 Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Lu-ca 6:27-28 6:27 Nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, 6:28 chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Lu-ca 6:27-28       …

Read More »