Tag Archives: Cầu Nguyện – Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm

Cầu Nguyện – Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm

Cầu Nguyện – Đặt Đức Chúa Trời Làm Trung Tâm Đăng bởi Sưu Tầm  – 21/11/2020 2933 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.” – Ma-thi-ơ 22:37 Hỡi Đức Giê-hô-va, là Chúa của con, Danh Chúa …

Read More »