Tag Archives: CẦU NGUYỆN KHÔNG THÔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/07

CẦU NGUYỆN KHÔNG THÔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/07

CẦU NGUYỆN KHÔNG THÔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/07 Cầu nguyện không chỉ đơn thuần là đến và xin Chúa làm điều gì đó cho mình, nhưng đó chính là thái độ nương dựa, phụ thuộc vào Chúa. Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng đủ đầy, xu hướng chung …

Read More »