Tag Archives: CẦU NGUYỆN TRONG ĐỨC TIN

CẦU NGUYỆN TRONG ĐỨC TIN

CẦU NGUYỆN TRONG ĐỨC TIN   Là thành viên của Hội Thánh, ban ngành, nhóm nhỏ, bạn thường xuyên được nghe biết và được người khác nhờ cầu thay cho những nan đề của họ. Bạn có đang cầu thay cho người khác với lòng tin quyết rằng Chúa sẽ …

Read More »