Tag Archives: Cầu thay cho thành Ba-by-lôn

Cầu thay cho thành Ba-by-lôn

Cầu thay cho thành Ba-by-lôn DƯỠNG LINH 03:42 17/09/2021 Oneway.vn – Bạn đang tạm sống lưu đày ở một nơi nào đó trên thế giới này. Bạn đang sống tại “Ba-by-lôn” của chính mình chăng? Hãy cầu nguyện cho cộng đồng “Ba-by-lôn” ấy. Hãy tìm cầu sự thịnh vượng cho …

Read More »