Tag Archives: Cầu Thủ Dự Bị

Cầu Thủ Dự Bị

Cầu Thủ Dự Bị Đăng bởi Sưu Tầm  – 24/04/2021 26 Kinh thánh: I Sa-mu-ên 16:11-13 “Sa-mu-ên lấy sừng dầu, xức cho người ở giữa các anh người. Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít” (câu 13). Sách I Sa-mu-ên kể chuyện Đa-vít là em …

Read More »