Tag Archives: Cầu Xin Chúa-Asking God (Anh & Việt) ngày 13/12/2019 -link from ODB

Cầu Xin Chúa-Asking God (Anh & Việt) ngày 13/12/2019 -link from ODB

Cầu Xin Chúa-Asking God  (Anh & Việt) ngày 13/12/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »