Tag Archives: Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót

Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót

Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót DƯỠNG LINH 09:18 03/08/2021 Oneway.vn – Chúng ta cảm thấy có tội như thế nào không quan trọng, hãy cứ khích lệ bản thân để bật khóc với Chúa: “Xin thương xót con!” Kinh Thánh trong Thi thiên 51:1 “Đức Chúa Trời ôi! …

Read More »