Tag Archives: CD Bước Đi Với Ngài

CD Bước Đi Với Ngài

Chủ Đề: “Bước Đi Với Ngài” Nhạc & Lời: Trần Văn Trọng (Bút hiệu HoàngTrọng) Ngài Đến Gõ Cửa Lòng – Quỳnh Lan Bước Đi với Ngài – Tố Hà Không Ai cảm Thông bằng Cúu Chúa Tôi – Ha Gim Ngài Vẫn Yêu Con – Thúy Huyền Khi Tôi …

Read More »